Название продукта:FR1 Материал PCB Модель:WDF-0011 FR1 PCB [...]